Polohovacie postele

Pro Patiens

Sme mladá firma, ktorá sa zaoberá prenájmom polohovateľných postelí a zdravotných pomôcok.

Chceme prenájmom sprístupniť a prispieť k zvýšeniu kvalitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí Vašim chorým. Našim prvoradým cieľom je efektívne a rýchlo riešiť Vaše požiadavky, pričom vždy vychádzame z potrieb a možností každého klienta.
Komu - Naša ponuka je určená pre každého odkázaného na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť výlučne v domácom prostredí, t.j. dlhodobo chorému, imobilnému, onkologicky chorému, a tiež zotavujúcemu sa po úraze, operáciách - v období rekonvalescencie.
Čo potrebujeme k zapožičaniu - k zapožičaniu polohovateľných postelí a zdrav. pomôcok nie je potrebné odporúčanie lekára! Treba nás iba kontaktovať.
Zapožičanie  nie je limitované časovým  prenájmom a je možnosť aj mesačnej platby. Pri preberaní Vami zvolenej zdrav. pomôcky sa spisuje zmluva o výpožičke, v ktorej sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa zapožičania, užívania a vrátenia zdrav. pomôcky. Za zapožičanie sa platí symbolický denný poplatok (suma sa odvíja od druhu pomôcky a jej nadobúdacej hodnoty). Taktiež sa pri preberaní pomôcky platí záloha, ktorá sa pri vrátení nepoškodenej pomôcky vráti späť užívateľovi. Pri vrátení sa platí tiež jednorazový dezinfekčný poplatok v sume 25,-€. 

Pri záujme vieme zabezpečiť dovoz aj odvoz vybranej pomôcky na Vami určenú adresu. Cena nie je zahrnutá vo výpožičke, závisí od počtu km.

Kontaktujte nás

Mobil:    0949 781 438

Po - Pi od 15-20 hod

So - 9-12 hod

Adresa

Pro Patiens - požičovňa

Dopjeru 324/7

Dolná Krupá 919 65

Mapa
Naplánujte si k nám cestu: Naplánovať